Usługi prawno - podatkowe
W zależności od Państwa potrzeb nasze usługi mogą mieć charakter stałej i skoncentrowanej obsługi prawnej albo stanowić doraźną czy jednorazową pomoc (opinie, wyjaśnienia, porady). Wszelkie sprawy prowadzimy również w języku angielskim.

Usługi prawno - podatkowe to nowa pozycja w naszej ofercie, którą kierujemy zarówno do Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Typowe zlecenia to:
 
  • udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych,
  • sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych,
  • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych,
  • analiza umów, porozumień lub innych dokumentów prawnych pod względem obciążeń podatkowych,
  • reprezentacja w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi,
  • wsparcie w postępowaniach podatkowych i kontrolach podatkowych, w tym opracowanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań oraz innych pism procesowych oraz sporządzanie skarg do sądów administracyjnych i reprezentowanie podatników przed tymi sądami w charakterze pełnomocnika.