Usługi dla firm
W zależności od Państwa potrzeb nasze usługi mogą mieć charakter stałej i skoncentrowanej obsługi prawnej albo stanowić doraźną czy jednorazową pomoc (opinie, wyjaśnienia, porady). Wszelkie sprawy prowadzimy również w języku angielskim.

Dla firm prowadzimy sprawy z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, w tym m. in.:
 
 • doradztwa prawnego i podatkowego w zakresie wyboru formy a następnie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowywania dokumentacji na zgromadzenia współników, akcjonariuszy,
 • zmian umów i statutów spółek,
 • bieżącego doradztwa dotyczącego działalności spółek, tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek handlowych i cywilnych,
 • prowadzenia postępowań rejestrowych w urzędach i rejestrach sądowych,
 • obsługi prawnej i podatkowej transakcji nabycia udziałów lub akcji,
 • przekształceń spółek osobowych i kapitałowych w spółki innego rodzaju,
 • połączeń i podziałów spółek,
 • doradztwa prawnego i podatkowego w postępowaniach likwidacyjnych,
 • postępowań z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego,
 • przygotowywania polityk bezpieczeństwa dotyczących ochrony danych osobowych.