Usługi dla Klientów indywidualnych
W zależności od Państwa potrzeb nasze usługi mogą mieć charakter stałej i skoncentrowanej obsługi prawnej albo stanowić doraźną czy jednorazową pomoc (opinie, wyjaśnienia, porady). Wszelkie sprawy prowadzimy również w języku angielskim.

Klientom indywidualnym oferujemy usługi prawne z zakresu:

Prawa cywilnego m. in. w sprawach:
 • o zapłatę,
 • odszkodowawczych (komunikacyjne, błędy lekarskie, odszkodowania od szpitali),
 • dotyczących prawa rzeczowego (rozgraniczenia, zasiedzenia),
 • prawa spadkowego (o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, obalenie testamentu),
 • prawa bankowego (zabezpieczenie wierzytelności, ochrona dłużnika banku po wypowiedzeniu kredytu),
 • prawa autorskiego,
 • prawa wekslowego.
Prawa rodzinnego i opiekuńczego m. in. w sprawach:
 • o rozwód lub separację,
 • o unieważnienie małżeństwa,
 • o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
 • o władzę rodzicielską,
 • o podział majątku,
 • o alimenty.
Prawa pracy

Prawa administracyjnego

Przygotowania i opiniowania umów pod względem prawnym i podatkowym (PIT, CIT, VAT) 


Prowadzenia postępowań egzekucyjnych, które obejmują sporządzanie wniosków egzekucyjnych oraz występowanie w sprawach egzekucyjnych przed sądami, komornikami oraz innymi organami