Podatki
Poniżej znajdziecie Państwo wybrane przykłady świadczonych usług
przez naszych prawników:


Podatki
  • komentarz podatkowy w sprawie opodatkowania polskiego rezydenta z tytułu dywidendy rok rocznie otrzymywanej w Wielkiej Brytanii,
  • zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej dotyczącej rozliczenia podatkowego usług budowlanych przeprowadzonych w ramach podwykonawstwa,
  • information on tax and social insurance consequences of overnight benefits after Polish Constitutional Tribunal judgement,
  • opinia podatkowa dotycząca skutków podatkowych (PIT, VAT) zakończenia działalności spółki osobowej,