Firmy
Poniżej znajdziecie Państwo wybrane przykłady świadczonych usług
przez naszych prawników:


Firmy
  • założenie oddziału zagranicznej spółki kapitałowej w Polsce, 
  • pozew o zwrot przez inwestora kaucji gwarancyjnej syndykowi masy upadłości przedsiębiorcy budowlanemu będącego podwykonawcą w procesie budowlanym,
  • odpowiedź na pozew w sprawie o zapłatę z powództwa firmy branży budowlanej z zarzutem potrącenia z tytułu naliczenia kar umownych za opóźnienie,
  • projekt kontraktu menedżerskiego dla zarządzającego spółką kapitałową objętą zakresem podmiotowym ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, (II warianty rozwiązań – istnienie obowiązku podatkowego w zakresie VAT, brak obowiązku podatkowego w zakresie VAT),
  • sporządzenie niestandardowej umowy o pracę oraz regulaminu wynagradzania dla firmy z branży meblarskiej,
  • sporządzenie opinii prawnej dotyczącej możliwości zakończenia działalności spółki osobowej w związku z niedającym się rozwiązać konfliktem wspólników,