Klienci indywidualni
Poniżej znajdziecie Państwo wybrane przykłady świadczonych usług
przez naszych prawników:


Klienci indywidualni
  • przygotowanie kompleksowej informacji o istniejących procedurach administracyjnych dotyczących zatrudnienia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej,     
  • opinia prawna dotycząca odstąpienia od umowy sprzedaży pojazdu w obrocie konsumenckim z uwagi na wady ukryte pojazdu oraz roszczeń przysługujących kupującemu wobec sprzedawcy z tego tytułu,
  • opinia prawna dotycząca zasadności rozstrzygnięcia referendarza sądowego dotyczącego odmowy wpisu w dziale II księgi wieczystej nieruchomości dotychczasowych właścicieli w ramach współwłasności łącznej w miejsce współwłasności w częściach ułamkowych na podstawie orzeczenia o bezskuteczności względnej dokonanej przez nich czynności zniesienia współwłasności łącznej,
  • pozew o zapłatę z umowy pożyczki na podstawie wystawionego na zabezpieczenie weksla,
  • sporządzenie dla strony pozwanej odpowiedzi na apelację powoda w sprawie o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
  • przeprowadzenie i zakończenie postępowania w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków,
  • opracowanie i sporządzenie opinii dot. spółki prawa handlowego w Niemczech,