ABC PRAWA
31 październik 2018
Jędrzej Banaszewski
Jędrzej Banaszewski
T: 796 580 170
O dziwo, co do zasady obie strony umowy użyczenia powinny odprowadzić podatek, istnieje jednak sytuacja gdy obie z tego obowiązku zostaną zwolnione.
5 październik 2018
Jędrzej Banaszewski
Jędrzej Banaszewski
T: 796 580 170
Za wypadek na terenie zakładu pracy odpowiedzialność może ponosić pracodawca nawet wówczas gdy tylko nieznacznie przyczynił się do wypadku.
28 wrzesień 2018
Jędrzej Banaszewski
Jędrzej Banaszewski
T: 796 580 170
Jeżeli nie jest możliwe wskazanie, z którym państwem podatnik ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze, konieczne jest sięgnięcie do tzw. reguł kolizyjnych.
14 wrzesień 2018
Beata Banaszewska
Beata Banaszewska
T: 601 986 029
Termin przedawnienia roszczeń wobec członków zarządu spółki z o.o. rozpoczyna bieg od momentu uzyskania przez wierzyciela pełnej wiedzy, że wyegzekwowanie długu od spółki jest niemożliwe. Samo roszczenie podlega 3-letniemu przedawnieniu.
12 wrzesień 2018
Jędrzej Banaszewski
Jędrzej Banaszewski
T: 796 580 170
O charakterze czynności decyduje jej treść a nie nazwa. Zasilenie finansowe spółki jest albo dopłatą albo pożyczką i podlega opodatkowaniu.