Aplikuj
Dołącz do Naszego Zespołu jeżeli jesteś radcą prawym, aplikantem, specjalizującym się w podatkach lub innej dziedzinie prawa, której jesteś pasjonatem. 

Napisz do nas: poznan@kancelaria-bip.pl i prześlij nam swoje CV i list motywacyjny z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym". 


Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Banaszewscy i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych s. c. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, którym jest spółka, o którym mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), w sytuacji gdy zakres przesyłanych przez Ciebie danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody.