ABC PRAWA
16 kwiecień 2018

Zapłata podatku tuż po wszczęciu egzekucji - koszty

Jędrzej Banaszewski
Jędrzej Banaszewski
T: 796 580 170
Nawet niezwłoczna zapłata zaległego zobowiązania podatkowego - które miało miejsce po dokonaniu przez urząd skarbowy czynności polegającej na zajęciu firmowego rachunku bankowego i zawiadomienia podatnika o tym fakcie - nie zwalnia firmy z obowiązku poniesienia kosztów postępowania egzekucyjnego.

Skoro postępowanie egzekucyjne wszczęte zostało przed rozliczeniem należności podatkowej, to także powstają koszty egzekucyjne, które firma jako podatnik ma obowiązek uregulować. Nie ma przy tym znaczenia, że działania organu i podatnika miały miejsce na przestrzeni kilku dni. W sytuacji gdy najpierw dochodzi do wszczęcia egzekucji, a potem do zapłaty podatku, zawsze powstają koszty, które ponosi podatnik (wyrok NSA, II FSK 224/16).