ABC PRAWA
30 marzec 2018

Odmowa wydania interpretacji indywidualnej przez organy podatkowe

Jędrzej Banaszewski
Jędrzej Banaszewski
T: 796 580 170
W połowie 2016 r. wprowadzona została regulacja pozwalająca organom podatkowym na pominięcie skutków podatkowych danej czynności, jeżeli została dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, a sposób działania podatnika był sztuczny (klauzula o unikaniu opodatkowania).

W niedawnym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FSK 3820/17, II FSK 3819/17), Sąd stwierdził, że postępowanie o wydanie interpretacji indywidualnej w ogóle nie powinno zostać wszczęte gdy organy w badanym wniosku (o interpretacje) mają przypuszczenie o możliwości zastosowania klauzuli. Wówczas organ powinien wydać postanowienie o odmowie wydania interpretacji.

W związku z tym Sąd podkreślił, że skoro właściwym trybem w sytuacji możliwości zastosowania przepisów klauzulowych jest wydanie postanowienia o odmowie wydania interpretacji, zaskarżenie takiego postanowienia powinno nastąpić przez złożenie skargi bezpośrednio do Sądu administracyjnego.