ABC PRAWA
20 marzec 2018

Oddanie głosu przez jednego z małżonków na zebraniu wspólnoty

Andrzej Banaszewski
Andrzej Banaszewski
T: 601 776 378
Tak orzekł ostatnio Sąd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 747/17 ). Każdy z małżonków, będących współwłaścicielem lokalu na zasadach wspólności ustawowej, może reprezentować oboje małżonków i głosować na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej ze skutkiem dla drugiego małżonka. Czynność głosowania stanowi bowiem czynność zarządu majątkiem wspólnym.

Zgodnie z treścią przepisu art. 36 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym. Natomiast zgodnie z przepisem art. 36 § 1 Kodeksu, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać takim majątkiem (z wyjątkami wynikającymi z przepisów), a wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego.

Do czynności zarządu majątkiem wspólnym dokonywanej przez jednego z małżonków, nie jest wymagane pełnomocnictwo współmałżonka, skoro w przypadku małżonków, którzy są współwłaścicielami lokalu na zasadach wspólności ustawowej, każdy może reprezentować oboje i głosować - chyba, że drugi z małżonków się temu sprzeciwia.