ABC PRAWA
12 wrzesień 2018

O podatku decyduje treść czynności a nie jej nazwa

Jędrzej Banaszewski
Jędrzej Banaszewski
T: 796 580 170
Dla oceny charakteru czynności dla podatku od czynności cywilnoprawnych liczy się podatkowy stan faktyczny. Tak uważają organy, a trafność tego rozstrzygnięcia potwierdzają Sądy. Zatem w sytuacji gdy spółka, także osobowa, zostanie w jakikolwiek sposób zasilona finansowo i to gdy zdaniem jej wspólników nie chodzi o wniesienie lub podwyższenie wkładu spółki, ani o pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, czy dopłatę - zasilenie to zawsze podlegać będzie PCC.

O kwalifikacji określonej czynności prawnej decyduje bowiem jej treść (elementy przedmiotowo istotne) a nie sama nazwa nadana przez zasilający podmiot. Organy podatkowe zwracając uwagę na cechy danej czynności prawnej mają prawo uznać, że czynność ta ma charakter dopłaty. Nie ma przy tym również znaczenia fakt, iż z formalnego punktu widzenia kodeks spółek handlowych nie przewiduje instytucji dopłaty dokonywanej w spółce osobowej.